رمز یکبار مصرف

زمان اجرایی شدن رمز یکبار مصرف از خرداد 98

آغاز خرید های اینترنتی با رمز یکبار مصرف از خرداد 98 رمز یکبار مصرف : با توجه به افزایش روزافزون کاربران اینترنتی و گرایش بیشتر مردم به خرید اینترنتی، حجم معاملات اینترنتی نسبت به سالهای گذشته به صورت قابل توجهی افزایش…